Foutcodes Bosch

410 Een of meerdere toetsen van de boordcomputer zijn geblokkeerd. Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.

414 Verbindingsprobleem van bedieningseenheid Aansluitingen en verbindingen laten controleren

418 Een of meer toetsen van de bedieningseenheid zijn geblokkeerd. Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.

422 Verbindingsprobleem van aandrijfeenheid Aansluitingen en verbindingen laten controleren

423 Verbindingsprobleem van de eBike-accu Aansluitingen en verbindingen laten controleren

424 Communicatiefout van de componenten onderling Aansluitingen en verbindingen laten controleren 426 Interne tijdoverschrijdingsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

430 Interne accu van de boordcomputer leeg Boordcomputer opladen (in de houder of via USB-aansluiting)

440 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 450 Interne SW-fout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

490 Interne fout van de boordcomputer Boordcomputer laten controleren

500 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

502 Fout in de fietsverlichting Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

503 Fout van snelheidssensor Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

510 Interne sensorfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

511 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

530 Accufout Schakel de eBike uit, verwijder de eBike-accu en plaats de eBike-accu er opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

531 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

540 Temperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikedealer.

550 Een niet toegestane verbruiker werd herkend. Verwijder de verbruiker. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

602 Interne accufout tijdens het laden Scheid het laadapparaat van de accu. Start het eBike-systeem opnieuw. Sluit het laadapparaat op de accu aan. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

602 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

603 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

605 Accutemperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikedealer.

605 Accutemperatuurfout tijdens het laden Scheid het laadapparaat van de accu. Laat de accu afkoelen. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

606 Externe accufout Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

610 Accuspanningsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

620 Fout laadapparaat Vervang het laadapparaat. Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

640 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

655 Meervoudige accufout Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem er opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

656 Softwareversiefout Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer zodat hij de SW-update uitvoert. Geen indicatie Interne fout van de boordcomputer Herstart uw eBike-systeem door het uit- en opnieuw inschakelen.

430 Interne accu van de boordcomputer leeg Boordcomputer opladen (in de houder of via USB-aansluiting)

440 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

450 Interne SW-fout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

490 Interne fout van de boordcomputer Boordcomputer laten controleren

500 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

502 Fout in de fietsverlichting Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

503 Fout van snelheidssensor Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

510 Interne sensorfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

511 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

530 Accufout Schakel de eBike uit, verwijder de eBike-accu en plaats de eBike-accu er opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

531 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

540 Temperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikedealer.

550 Een niet toegestane verbruiker werd herkend. Verwijder de verbruiker. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

602 Interne accufout tijdens het laden Scheid het laadapparaat van de accu. Start het eBike-systeem opnieuw. Sluit het laadapparaat op de accu aan. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 602 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

603 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

605 Accutemperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikedealer.

605 Accutemperatuurfout tijdens het laden Scheid het laadapparaat van de accu. Laat de accu afkoelen. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

606 Externe accufout Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

610 Accuspanningsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

620 Fout laadapparaat Vervang het laadapparaat. Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

640 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

655 Meervoudige accufout Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem er opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

656 Softwareversiefout Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer zodat hij de SW-update uitvoert. Geen indicatie Interne fout van de boordcomputer Herstart uw eBike-systeem door het uit- en opnieuw inschakelen.